Deltagererklæring
Jeg har tilmeldt mig Surfers Cup Jibe Clinic som deltager, og erklærer hermed, at jeg er sund og rask og er i stand til at svømme mindst 200 m. uden hjælpemidler. Jeg erklærer at jeg vil overholde de for Surfers Cup Jibe Clinic foreskrevne regler. For at deltage i Surfers Cups træning, skal du have en lovpligtig 3.parts forsikring. Denne dækker kun evt. skade på ting eller andre personer – IKKE DIG.

Ansvarsfraskrivelse
Jeg er endvidere klar over at arrangørerne af Surfers Cup Jibe Clinic ikke kan holdes ansvarlige for evt. skader på deltagere eller deltagernes udstyr. Ved at tilmelde dig og betale for deltagelse i træningen via Surfers Cup Jibe Clinics hjemmeside bekræfter du på tro og love at have en lovpligtig 3.parts forsikring der dækker evt. skade på ting eller andre personer. Det er dit ansvar at kunne vise dokumentation her for.